Kursna lista na dan 21. 01. 2017. godine

Drzava (Kod valute) Sifra
valute
Jedinica Kupovni
za devize
Srednji
za devize
Prodajni
za devize

* preuzeto od Centralne Banke Bosne i Hercegovine