Kursna lista na dan 03. 12. 2016. godine

Drzava (Kod valute) Sifra
valute
Jedinica Kupovni
za devize
Srednji
za devize
Prodajni
za devize

* preuzeto od Centralne Banke Bosne i Hercegovine